Aðalfundur Golfkúbbs Dalbúa 29. nóvember 2018

FUNDARBOÐ:

AÐALFUNDUR GOLFKLÚBBS DALBÚA

Íþróttamiðstöðinni Laugardal (í Reykjavík) A-salur
fimmtudaginn 29. nóvember 2018 kl. 19:30

Dagskrá:
Samkvæmt 16. gr. laga félagsins:

Aðalfundur kýs fundarstjóra og ritara eftir tillögu stjórnar.

  1. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári.
  2. Kynning á endurskoðuðum ársreikningi félagsins.
  3. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning og hann borinn upp til samþykktar.
  4. Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga.
  5. Tillögur sem borist hafa teknar til umræður og afgreiðslu.
  6. Ákveðið árgjald og önnur gjöld fyrir næsta starfsár.
  7. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn, sbr. 10. gr.
  8. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara.
  9. Lögð fram fjárhagsáætlun næsta starfsárs.
  10. Önnur mál.

Tillögur til lagabreytinga þurfa að berast stjórn félagsins. Komi fram tillögur að lagabreytingum verða þær kynntar á heimasíðu félagsins – www.dalbui.is

Breytingar verða á stjórn eins og gerist í öllum félögum.  Formaður hefur ákveðið að gefa áfram kost á sér til formennsku. Eins og ávallt hvetur stjórn félagsins félagsmenn til að gefa kost á sér til stjórnar- og nefndarstarfa fyrir næsta starfsár.  Ef þið hafið áhuga eða vitið af áhuga á slíku vinsamlegast hafið samband við formann félagsins, Bryndísi Scheving, með tölvupósti (bryndisscheving@gmail.com) eða símleiðis (862 8995) sem allra fyrst.

Ný stjórn mun m.a. skipa í mótanefnd, vallarnefnd, aganefnd og forgjafanefnd að loknum aðalfundi. Mikið hefur mætt á stjórnarmönnum þar sem erfiðlega hefur gengið að manna ofangreindar nefndir, og væri skemmtilegt ef fleiri tækju þátt í því starfi sem nefndirnar vinna, einkum á því afmælisári sem er fram undan. Fyrir klúbb eins og Dalbúa er mikilvægt að sem flestir félagar taki þátt í starfinu og gefi kost á sér í stjórn eða nefndir.  Reynslan sýnir að því betur sem nefndir eru mannaðar því minni tíma tekur að sinna þeim verkefnum sem nauðsynlegt er að vinna.

Hér með er skorað á félagsmenn að mæta á aðalfund félagsins, fylgjast með hvernig hefur gengið og taka þátt í frekari uppbyggingu golfklúbbsins, m.a. með því að gefa kost á sér í nefndar- eða stjórnarstörf, því margar hendur vinna létt verk. Eins og fyrr segir verður ekki skipað í nefndir á aðalfundi – það er verkefni stjórnar eftir fundinn – en þar gefst gott tækifæri til að ræða málin og efla félagsandann.

Að lokum vil ég sem fráfarandi formaður þakka ykkur öllum fyrir frábært samstarf á liðnum árum og ítreka að í sameiningu munum við halda áfram að gera góðan klúbb enn betri í framtíðinni.

f.h. stjórnar Golfklúbbs Dalbúa
Bryndís Scheving
formaður.